โครงการโยนจุลินทรีย์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

โครงการโยนจุลินทรีย์ ยิงหนังสติกปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

Continue reading

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2563

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ในการทำงาน

 ทางบริษัท จึงมีสวัสดิการในการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกๆปี 

ฉีดวัคซีน วันที่ 30 มิ.ย – 2 ก.ค 63

 

 

Continue reading

กิจกรรม Monozukuri 2019 ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรม Monozukuri 2019 ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากที่มีการแข่งขันกิจกรรม Monozukuri 2019 เป็นกิจกรรมที่ บริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด แต่ละแผนกภายในบริษัทร่วมนำเสนอผลงานที่ช่วยลดอุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

ให้ดีขึ้น ได้มีการจัดการแข่งขันระดับเอเชียที่ประเทศเวียดนามเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดและนำไปพัฒนาต่อไปและเข้าไปนำเสนอในรอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเครือบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ทั้งหมดจะมานำเสนอเพื่อต่อยอดไอเดียและแนวความคิดใหม่ให้กับทุก ๆสาขา

 

 

 

Continue reading