ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ รักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงครม

โครงการ รักษ์ป่าชายเลนแหลมงอบ จ.ตราด

 โครงการแบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

 กิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2561

 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ และสร้างโป่งอาหารสัตว์

 Monozukuri Asia Taikai 2018

 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561

 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและคณะเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

 QCC 2017

 Safety Week 2017

กิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี 2561

Monozukuri Asia Taikai 2017

โครงการคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล หาดเตยงาม

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2560

โครงการแห่เทียนพรรษา

กิจกรรม QCC 2016

 

Monozukuri Asia Taikai 2016

โครงการรักษ์ป่าชายเลน ณ. บ้านแหลมแม่นกแก้ว  เครือข่ายอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
title1 โครงการ รักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
title2 โครงการรักษ์ป่าชายเลน
 Mono logo Monozukuri Asia Taikai 2014

 

Comments are closed.