ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2563

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ในการทำงาน

 ทางบริษัท จึงมีสวัสดิการในการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกๆปี 

ฉีดวัคซีน วันที่ 30 มิ.ย – 2 ก.ค 63

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.