กิจกรรม 3000 วัน ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

กิจกรรม 3000 วัน ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

กิจกรรม 3000 วัน ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
เป้าหมายของบริษัท อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์
อุบัติเหตุทางจราจรเป็นศูนย์
ทางหน่วยงานความปลอดภัยมีความมุ่งมั่นในการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมมือ ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมาจนครบ
3000 วันไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน เมื่อ 5 ตุลาคม 2563
ซึ่งกิจกรรมที่เราได้รณรงค์ เช่น รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ทางจราจร
จัดสัปดาห์ความปลอดภัยภายในโรงงาน

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.