การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

วันที่ 22 กรกฎาคม 2021 บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 จัดโดยหน่วยงานความปลอดภัย
Continue reading

โครงการโยนจุลินทรีย์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

โครงการโยนจุลินทรีย์ ยิงหนังสติกปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

Continue reading