กิจกรรม Monozukuri 2019 ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรม Monozukuri 2019 ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากที่มีการแข่งขันกิจกรรม Monozukuri 2019 เป็นกิจกรรมที่ บริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด แต่ละแผนกภายในบริษัทร่วมนำเสนอผลงานที่ช่วยลดอุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

ให้ดีขึ้น ได้มีการจัดการแข่งขันระดับเอเชียที่ประเทศเวียดนามเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดและนำไปพัฒนาต่อไปและเข้าไปนำเสนอในรอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเครือบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ทั้งหมดจะมานำเสนอเพื่อต่อยอดไอเดียและแนวความคิดใหม่ให้กับทุก ๆสาขา

 

 

 

รูปกิจกรรม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.