สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

บริษัท สยาม ยาชิโยะ สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
ประธานบริษํทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและความสำคัญของสถาบันครอบครัว
จึงมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของขวัญสำหรับผู้สูงอายุในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

วันที่ 22 กรกฎาคม 2021 บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 จัดโดยหน่วยงานความปลอดภัย
Continue reading