สมัครงาน

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภทถังน้ำมันเชื้อเพลิง , ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และ ทา พ่น เคลือบสีผิวโลหะ และพสาสติก

รับสมัครด่วน 
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีเจ้าหนี้/บัญชีการเงิน (พนักงานประจำ)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง 
อายุ 25-35 ปี
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน
มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานที่ดี 
มีประสบการณ์การทำโปรแกรม ERP ( D365,SAP )
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน
-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับวางบิล
-ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการตั้งหนี้ ลงในระบบบัญชี
-จัดทำเอกสารเจ้าหนี้เพื่อทำการจ่ายชำระหนี้
-จัดทำเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53
-ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
-จัดทำรายงานภาษีซื้อ และบันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
-จัดทำเอกสารตั้งเบิก จ่าย ดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30), ภงด. 3, ภงด. 53,
-จัดทำใบสำคัญจ่าย บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
-จัดเก็บใบสำคัญจ่าย จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
-จัดทำ Bank Reconcile ประจำเดือน


ตำแหน่ง : New Model Engineer 1 Position (พนักงานประจำ)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
-สามารถอ่านและเข้าใจ Drawing และใช้โปรแกรมเกี่ยว
กับ Drawing ได้
-ทบทวนผลจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
-ประสานงานกับแผนกภายในและลูกค้า
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ APQP
-มีประสบการณ์ในสายการผลิตหรืองานผลิตภัณฑ์ใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
*หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* ลงประกาศวันที่ 09/05/2024


ตำแหน่ง : Quality Control Chief 1 Position
คุณสมบัติผู้สมัคร :
     -เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
     -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
     -มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิตหรือในงานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
     -มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
     -สุภาพ มีภาวะผู้นำ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้
     -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
     -ไม่พิการทางสายตา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
    -Control production new model period
    -Control Inspection and prepare standard
    -Prepare sample part
    -Prepare MSA
    -Control system ISO9000,IATF16949 and Document quality control
    -Improvement method inspection
    -Analysis problem and control product and method inspection
    -Other
* ลงประกาศวันที่ 20/05/2024


ตำแหน่ง : Leader Personal General Affair 1 Position
คุณสมบัติผู้สมัคร :
   เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30-35 ปี
   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
   – ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมตามแผนประจำปี
   – ควบคุมดูแลงานภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ประจำปี
   – ควบคุมดูแลงานต่ออายุ งานต่อเติมขยายกิจการโรงงาน
   – ควบคุมงานโครงการตามแผนประจำปีและงานจัดซื้อทั่วไปภายใน
แผนก
   -รายงานความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ
   – มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลและงานธุรการ 1-3 ปี
   – มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
   – สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
* ลงประกาศวันที่ 17/01/2024


สวัสดิการ

สวัสดิการประกันชีวิต 400,000 บาท / 800,000 บาท
สวัสดิการค่าเดินทาง 80 บาท /วัน
โบนัสประจำปี+เงินพิเศษ
ค่าเข้ากะบ่าย 40 บาท / กะดึก 100 บาท
สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน 60 บาท / ค่าอาหารโอที 50 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
ค่าดูแลรักษาสุขภาพ
เบี้ยขยัน 400 บาท/500 บาท/1,000 บาท
ปรับเงินขึ้นประจำปี
แจกทองตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 ปี
ประบตำแหน่งตามผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ
เงินปฎิบัติงานสม่ำเสมอทั้งปี 3,000 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
(ทุกตำแหน่ง “รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มี และยื่นหลักฐานการสมัคร ข้อ 1-6 ครบเท่านั้น”)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว
5.สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
6.สำเนาใบรับรองการผ่านการคัดเลือกเกฑณ์ทหาร(เฉพาะผู้ชาย)
7.สำเนารับรองการผ่านงานหรือผ่านการอบรม(ถ้ามี)

สามารถสมัคร หรือ ส่งรายละเอียด ได้ที่นี่

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
เลขที่ 214 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร 0-3720-8730-4 ต่อ 121 โทรสาร 0-3720-8736

สมัครได้ที่ป้อม รปภ. หน้าบริษัท ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 วันจันทร์ – วันศุกร์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-627-501 ต่อ 100 , 121 , 104

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัคร

หรือไปยังลิ้งค์ข้างล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-8FrbDVCKlLT7UWhiXJDAWKK3WL0YlhV-HskmSZJCMhs_Qg/viewform

Comments are closed.