สมัครงาน

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภทถังน้ำมันเชื้อเพลิง , ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และ ทา พ่น เคลือบสีผิวโลหะ และพสาสติก

รับสมัครด่วน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer)
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชายหรือเพศหญิง
อายุ 28-35 ปี
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในบริษัทยานยนต์หรือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้าน ISO9001, ISO14001, ISO45001, IATF16949, มาตรฐาน มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในที่อับอากาศ การปฏิบัติงานกับสารเคมี
สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์และช่วงนอกเวลาการปฏิบัติงานตามปกติ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ และสามารถใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ได้เป็นอย่างดี


ตำแหน่ง : QC ENGINEER
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรม ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์กระบวนการตรวจวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้องแม่นยำและสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์การตรวจสอบการทำงานและสิ่งที่น่าจะเกิดปัญหาในอนาคต เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข
• ร่วมกับหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตรวจวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ควบคุมการตรวจวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
• ควบคุมจัดการเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ที่ถูกสอบเทียบตามแผนงานที่กำหนด
• ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องปัญหาด้านคุณภาพหลังการส่งมอบและรายงานการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
• ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในเรื่องคุณภาพ แจ้งเป้าหมาย ข้อกำหนดด้านคุณภาพรวมถึงติดตามหาแนวทางการแก้ไข
• มีประสบการณ์และความรู้ด้าน QC,QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันสูงได้


ตำแหน่ง : ENGINEER INJECTION
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย อายุ 25-40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
1. ปรับปรุงเกี่ยวกับชิ้นส่วน NG และพัฒนาในกระบวนการฉีดพลาสติก
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของชิ้นส่วน ในกระบวนการทำงานและป้องกันปัญหาภายหลัง
3. ควบคุมคุณภาพของระบบ IATF16949 และ ISO 14001 ให้มีประสิทธิภาพ
4. การควบคุมดูแลเกี่ยวกับชิ้นส่วนระบบฉีดพลาสติก และ sunroof ใหม่
5. มีประสบการณ์ในการฉีดพลาสติกอย่างน้อย 2-3 ปี


ตำแหน่ง : BLOW ENGINEER
รายละเอียดงาน  :  จัดทำแผน TPM
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย

อายุ 25-35 ปี
ดูแลและตรวจสอบความปกติของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาวะควบคุมปกติของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้
ลดของเสีย ลดการหยุดการผลิตของเครื่องจักร
จัดทำเอกสาร OPS , Q-POINT
แก้ปัญหาและวิเคราะห์กระบวนการผลิต ควบคุมการผลิต


สวัสดิการ

สวัสดิการประกันชีวิต 400,000 บาท / 800,000 บาท
สวัสดิการค่าเดินทาง 80 บาท /วัน
โบนัสประจำปี+เงินพิเศษ
ค่าเข้ากะบ่าย 40 บาท / กะดึก 100 บาท
สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน 60 บาท / ค่าอาหารโอที 50 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
ค่าดูแลรักษาสุขภาพ
เบี้ยขยัน 400 บาท/500 บาท/1,000 บาท
ปรับเงินขึ้นประจำปี
แจกทองตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 ปี
ประบตำแหน่งตามผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ
เงินปฎิบัติงานสม่ำเสมอทั้งปี 3,000 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
(ทุกตำแหน่ง “รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มี และยื่นหลักฐานการสมัคร ข้อ 1-6 ครบเท่านั้น”)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว
5.สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
6.สำเนาใบรับรองการผ่านการคัดเลือกเกฑณ์ทหาร(เฉพาะผู้ชาย)
7.สำเนารับรองการผ่านงานหรือผ่านการอบรม(ถ้ามี)

สามารถสมัคร หรือ ส่งรายละเอียด ได้ที่นี่

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
เลขที่ 214 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร 0-3720-8730-4 ต่อ 121 โทรสาร 0-3720-8736

สมัครได้ที่ป้อม รปภ. หน้าบริษัท ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 วันจันทร์ – วันศุกร์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-627-501 ต่อ 100 , 121 , 104

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัคร

หรือไปยังลิ้งค์ข้างล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-8FrbDVCKlLT7UWhiXJDAWKK3WL0YlhV-HskmSZJCMhs_Qg/viewform

Comments are closed.