สมัครงาน

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภทถังน้ำมันเชื้อเพลิง , ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และ ทา พ่น เคลือบสีผิวโลหะ และพสาสติก

รับสมัครด่วน 
ตำแหน่ง : Technician injection mold 1 Position
คุณสมบัติผู้สมัคร :
    เพศชาย อายุ 28-35 ปี
    วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
    -Repair Mold Injection
    -Preventive Maintenance Mold Injection
    -Control Machine Injection
    -Document Plan, Check Sheet
    -สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
    -มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
     *หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* ลงประกาศวันที่ 08/02/2024


 

ตำแหน่ง : Leader Personal General Affair 1 Position
คุณสมบัติผู้สมัคร :
   เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30-35 ปี
   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
   – ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมตามแผนประจำปี
   – ควบคุมดูแลงานภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ประจำปี
   – ควบคุมดูแลงานต่ออายุ งานต่อเติมขยายกิจการโรงงาน
   – ควบคุมงานโครงการตามแผนประจำปีและงานจัดซื้อทั่วไปภายใน
แผนก
   -รายงานความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ
   – มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลและงานธุรการ 1-3 ปี
   – มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
   – สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
* ลงประกาศวันที่ 17/01/2024


ตำแหน่ง : Production Engineer 1 Position
คุณสมบัติผู้สมัคร
   • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 27-35
   • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
   • ควบคุมเป้าหมายการผลิตให้ได้ตามนโยบายของบริษัท (KPI)
   • ตรวจสอบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานตาม Process ต่างๆ ของชิ้นงาน New Model
   • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีของแผนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงาน
   • ร่วมควบคุมแผนการจัดส่งของแต่ละวันให้ได้ตามเป้าหมาย
   • ร่วมควบคุม Plan การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
   • ร่วมควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
   • ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(สี)
   • ควบคุมผลการผลิตในแต่ละวันให้ได้ตามเป้าหมายและทำการวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุง
   • ร่วมควบคุมตรวจสอบเครื่องจักรในการผลิต
   • ร่วมควบคุมเรื่องคุณภาพในการผลิตให้อยู่ใน STD
   • ร่วมควบคุมเรื่องความปลอดภัยในขบวนการผลิต
   • รายงานผลของการผลิต,ปัญหา,ผลกระทบ,สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อผู้บังคับบัญชา
   • ควบคุม ดูแลระบบเอกสารด้าน ISO ของแผนก
* ลงประกาศวันที่ 12/12/2023


สวัสดิการ

สวัสดิการประกันชีวิต 400,000 บาท / 800,000 บาท
สวัสดิการค่าเดินทาง 80 บาท /วัน
โบนัสประจำปี+เงินพิเศษ
ค่าเข้ากะบ่าย 40 บาท / กะดึก 100 บาท
สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน 60 บาท / ค่าอาหารโอที 50 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
ค่าดูแลรักษาสุขภาพ
เบี้ยขยัน 400 บาท/500 บาท/1,000 บาท
ปรับเงินขึ้นประจำปี
แจกทองตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 ปี
ประบตำแหน่งตามผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ
เงินปฎิบัติงานสม่ำเสมอทั้งปี 3,000 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
(ทุกตำแหน่ง “รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มี และยื่นหลักฐานการสมัคร ข้อ 1-6 ครบเท่านั้น”)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว
5.สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
6.สำเนาใบรับรองการผ่านการคัดเลือกเกฑณ์ทหาร(เฉพาะผู้ชาย)
7.สำเนารับรองการผ่านงานหรือผ่านการอบรม(ถ้ามี)

สามารถสมัคร หรือ ส่งรายละเอียด ได้ที่นี่

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
เลขที่ 214 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร 0-3720-8730-4 ต่อ 121 โทรสาร 0-3720-8736

สมัครได้ที่ป้อม รปภ. หน้าบริษัท ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 วันจันทร์ – วันศุกร์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-627-501 ต่อ 100 , 121 , 104

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัคร

หรือไปยังลิ้งค์ข้างล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-8FrbDVCKlLT7UWhiXJDAWKK3WL0YlhV-HskmSZJCMhs_Qg/viewform

Comments are closed.