การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

วันที่ 22 กรกฎาคม 2021 บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 จัดโดยหน่วยงานความปลอดภัย
Continue reading