การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

วันที่ 22 กรกฎาคม 2021 บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 จัดโดยหน่วยงานความปลอดภัย
Continue reading

โครงการโยนจุลินทรีย์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

โครงการโยนจุลินทรีย์ ยิงหนังสติกปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

Continue reading

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2563

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ในการทำงาน

 ทางบริษัท จึงมีสวัสดิการในการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกๆปี 

ฉีดวัคซีน วันที่ 30 มิ.ย – 2 ก.ค 63

 

 

Continue reading