การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

การฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

วันที่ 22 กรกฎาคม 2021 บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 จัดโดยหน่วยงานความปลอดภัย
บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุมีผู้ติดเชื้อภายในโรงงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานได้มีเข้าเข้าใจและมีกำลังใจในการทำงาน รวมถึงสามารถรับมือได้อย่างเต็มที่ สามารถให้ธุรกิจของบริษัทได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง

Bookmark the permalink.

Comments are closed.