บริษัทสยามยาชิโยะจำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”ภายใต้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามไหล่ทางแนวคลองโสม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ ”สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”เนืองในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา46 พรรษา 3 มิถุนายน 2567

Bookmark the permalink.

Comments are closed.