บริจาคโรงพยาบาลสนามศรีโพธิมาลัย

บริจาคโรงพยาบาลสนามศรีโพธิมาลัย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทางบริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด ได้มีการมอบทุนทรัพย์และสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนามศรีโพธิมาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.