สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

บริษัท สยาม ยาชิโยะ สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
ประธานบริษํทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและความสำคัญของสถาบันครอบครัว
จึงมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของขวัญสำหรับผู้สูงอายุในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.