โครงการ “มอบน้ำใจสร้างรอยยิ้ม”

โครงการ “มอบน้ำใจสร้างรอยยิ้ม”

บริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2566


ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและหมวกกันน๊อค เครื่องกรองน้ำ ปรินซ์เตอร์ รวมถึงซ่อมแซมรถรับ- ส่ง พนักงาน โรงเก็บขยะ และอาหารกลางวันให้กับเด็กๆโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดร่วมกับหน่วยงานความปลอดภัย มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

Bookmark the permalink.

Comments are closed.