กิจกรรม Monozukuri 2019 ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรม Monozukuri 2019 ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากที่มีการแข่งขันกิจกรรม Monozukuri 2019 เป็นกิจกรรมที่ บริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด แต่ละแผนกภายในบริษัทร่วมนำเสนอผลงานที่ช่วยลดอุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

ให้ดีขึ้น ได้มีการจัดการแข่งขันระดับเอเชียที่ประเทศเวียดนามเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดและนำไปพัฒนาต่อไปและเข้าไปนำเสนอในรอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเครือบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ทั้งหมดจะมานำเสนอเพื่อต่อยอดไอเดียและแนวความคิดใหม่ให้กับทุก ๆสาขา

 

 

 

Continue reading

กิจกรรม Monozukuri 2019 ประเทศเวียดนาม

กิจกรรม Monozukuri 2019 ประเทศเวียดนาม

หลังจากที่มีการแข่งขันกิจกรรม Monozukuri 2019 เป็นกิจกรรมที่ บริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด แต่ละแผนกภายในบริษัทร่วมนำเสนอผลงานที่ช่วยลดอุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้ดีขึ้น ได้มีการจัดการแข่งขันระดับเอเชียที่ประเทศเวียดนามเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดและนำไปพัฒนาต่อไป

 

Continue reading

โครงการรักษ์ป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด อ.แกลง จ.ระยอง

โครงการ รักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 5 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด อ.แกลง จ.ระยอง

Continue reading

กิจกรรม Monozukuri 2019

Monozukuri 2019
กิจกรรม Monozukuri 2019 เป็นกิจกรรมที่ บริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด แต่ละแผนกภายในบริษัทร่วมนำเสนอผลงานที่ช่วยลดอุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้ดีขึ้น

Continue reading