โครงการกำจัดวัชพืชน้ำและผักตบชวา

โครงการกำจัดวัชพืชน้ำและผักตบชวา
บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชน้ำและผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เจ้าหน้าที่อบต.ท่าตูม และบริษัทในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตำบลท่าตูม และอำเภอศรีมหาโพธิได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมเก็บวัชพืชน้ำและผักตบชวาออกจากลำคลอง ในวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยการมอบเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่ม สำหรับคลายร้อน

Bookmark the permalink.

Comments are closed.