กิจกรรม Monozukuri 2018

กิจกรรม Monozukuri 2018

กิจกรรม Monozukuri 2018 เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทสยาม ยาชิโยะ จำกัด ที่อยู่ทั่วโลกมาร่วมนำเสนอผลงานที่ช่วย

ลดอุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น โดยการจัดงาน Monozukuri 2017 ครั้งนี้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 11 โดยมีบริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงแรม Oakwood Hotel & Residence Sriracha จังหวัด ชลบุรี

Bookmark the permalink.

Comments are closed.