ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและคณะเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทสยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้ต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะเข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ประจำปี ทั้งนี้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.