โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

โครงการแห่เทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 บริษัทสยาม ยาชิโยะ จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ในโครงการวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ตามประเพณีของชาวพุทธศาสนิกชนโดยการถวายเทียนพรรษา อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่บริษัทให้ความร่วมมือ ปฎิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน

     ภาพโครงการแห่เทียนพรรษา

Bookmark the permalink.

Comments are closed.