กิจกรรม QCC 2016

กิจกรรม QCC คือ กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยการค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุแห่งปัญหา แล้วระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและว่างแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทางบริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด ได้มีการจัดแข่งขัน QCC ภายในบริษัททุกๆปี ปีละ1ครั้ง และมีการจัดระดับ Global ปีละครั้ง เช่นกัน ซึ่งปีนี้ QCC จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2016

ภาพกิจกรรม QCC 2016

Bookmark the permalink.

Comments are closed.