Monozukuri Asia Taikai 2016

Monozukuri Asia Taikai 2016 คือเทศกาลนำเสนอผลงานแนวคิดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ซึ่งมีการจัดงานขึ้นในเครือ YACHIYO ทุกๆปี ปีละ1ครั้ง และในวันที่ 18 ตุลาคม 2016 นี้ Goshi-Thanglong Auto-Parts Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนาม ก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้

 

ภาพบรรยากาศในงาน Monozukuri 2016

Bookmark the permalink.

Comments are closed.