สมัครงาน

header4บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภทถังน้ำมันเชื้อเพลิง , ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และ ทา พ่น เคลือบสีผิวโลหะ และพสาสติก

รับสมัครด่วน 

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี

อัตรา    :    1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   ในสาขาบัญชีเท่านั้น

รายละเอียดของงาน

จัดทำรายงานภาษี ใบวางบิล จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่ง : Assembly Engineer

   รายละเอียดของงาน
– ควบคุมกระบวนการผลิต improvement ใน Line การผลิต
– ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตาม KPI แผนก
– ควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงานที่เกิดขึ้น
– ตรวจสอบการทำงานและสิ่งที่น่าจะเกิดปัญหาในอนาคต
– ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัท รวมทั้ง OPS
– วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความเสถียรภาพและรองรับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
– รายงานผลของกระบวนการผลิต,ปัญหา,ผลกระทบ,สิ่งที่เป็นไปตามข้อกำหนด
– กำหนดแผนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
– อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา      1  ตำแหน่ง
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ หรือวิศวกรรมในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO TS16949
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีภาวะการเป็นผู้นำ


 ตำแหน่ง : New Model Engineer QC

  รายละเอียดของงาน
ปฎิบัติงานในส่วนงานของ New Model QC

  สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา      1 ตำแหน่ง
  
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมและควบคุมการผลิตตามขั้นตอนของ APQP, FMEA, Control ,SAP Plan, ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและนำมาจัดทำข้อมูลทางวิศวกรได้
มีความรู้ความสามารถในการอ่าน Drawing
มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด
หากมีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้เป็นอย่างดี


ตำแหน่ง : QC Engineer

 รายละเอียดของงาน
ปฎิบัติงานในส่วนงานของ QC Engineer

  สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา      1  ตำแหน่ง
  
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง/ชาย  25-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ,สอบเทียบเครื่องมือวัด, ควบคุมและปรับปรุงงาน, กิจกรรมทั้งหมดในแผนกQC

หากมีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้เป็นอย่างดี


ตำแหน่ง : BLOW ENGINEER
รายละเอียดงาน  :  จัดทำแผน TPM
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย

อายุ 25-35 ปี
ดูแลและตรวจสอบความปกติของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาวะควบคุมปกติของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้
ลดของเสีย ลดการหยุดการผลิตของเครื่องจักร
จัดทำเอกสาร OPS , Q-POINT
แก้ปัญหาและวิเคราะห์กระบวนการผลิต ควบคุมการผลิต


สวัสดิการ

สวัสดิการประกันชีวิต 400,000 บาท / 800,000 บาท
สวัสดิการค่าเดินทาง 80 บาท /วัน
โบนัสประจำปี+เงินพิเศษ
ค่าเข้ากะบ่าย 40 บาท / กะดึก 100 บาท
สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน 60 บาท / ค่าอาหารโอที 50 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
ค่าดูแลรักษาสุขภาพ
เบี้ยขยัน 400 บาท/500 บาท/1,000 บาท
ปรับเงินขึ้นประจำปี
แจกทองตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 ปี
ประบตำแหน่งตามผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ
เงินปฎิบัติงานสม่ำเสมอทั้งปี 3,000 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
(ทุกตำแหน่ง “รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มี และยื่นหลักฐานการสมัคร ข้อ 1-6 ครบเท่านั้น”)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว
5.สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
6.สำเนาใบรับรองการผ่านการคัดเลือกเกฑณ์ทหาร(เฉพาะผู้ชาย)
7.สำเนารับรองการผ่านงานหรือผ่านการอบรม(ถ้ามี)

สามารถสมัคร หรือ ส่งรายละเอียด ได้ที่นี่

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
เลขที่ 214 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร 0-3720-8730-4 ต่อ 121 โทรสาร 0-3720-8736

สมัครได้ที่ป้อม รปภ. หน้าบริษัท ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 วันจันทร์ – วันศุกร์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-627-501 ต่อ 100 , 121 , 104

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัคร

หรือไปยังลิ้งค์ข้างล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-8FrbDVCKlLT7UWhiXJDAWKK3WL0YlhV-HskmSZJCMhs_Qg/viewform

Comments are closed.