สมัครงาน

header4บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภทถังน้ำมันเชื้อเพลิง , ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และ ทา พ่น เคลือบสีผิวโลหะ และพสาสติก

รับสมัครด่วน 

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี

อัตรา    :    1  ตำแหน่ง (สัญญาจ้างชั่วคราว)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 เพศหญิง อายุ 25-30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี   ในสาขาบัญชี

จัดทำรายงานภาษี ใบวางบิล จัดทำบัญชีทรัพย์สิน

หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่ง : Assembly Engineer

   รายละเอียดของงาน
– ควบคุมกระบวนการผลิต improvement ใน Line การผลิต
– ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตาม KPI แผนก
– ควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงานที่เกิดขึ้น
– ตรวจสอบการทำงานและสิ่งที่น่าจะเกิดปัญหาในอนาคต
– ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัท รวมทั้ง OPS
– วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความเสถียรภาพและรองรับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
– รายงานผลของกระบวนการผลิต,ปัญหา,ผลกระทบ,สิ่งที่เป็นไปตามข้อกำหนด
– กำหนดแผนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
– อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา
 1
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ หรือวิศวกรรมในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO TS16949
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีภาวะการเป็นผู้นำ


 

 ตำแหน่ง : New Model

  รายละเอียดของงาน
ปฎิบัติงานในส่วนงานของ New Model

  สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา
  1
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมและควบคุมการผลิตตามขั้นตอนของ APQP , FMEA, Control
Plan, SPC, SAP Plan,ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
และนำมาจัดทำข้อมูลทางวิศวกรได้
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการอ่าน Drawing
มีความรู้ความสามารถด้านการฉีดพลาสติก
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Mold Design แม่พิมพ์ และ
Tooling จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้สูง


ตำแหน่ง : QC Engineer

 รายละเอียดของงาน
ปฎิบัติงานในส่วนงานของ QC Engineer

  สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา
  2
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง/ชาย  25-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ,สอบเทียบเครื่องมือวัด, ควบคุมและปรับปรุงงาน, กิจกรรมทั้งหมดในแผนกQC

หากมีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ

 • สวัสดิการประกันชีวิต 400,000 บาท / 800,000 บาท
 • สวัสดิการค่าเดินทาง 55 บาท /วัน
 • โบนัสประจำปี+เงินพิเศษ
 • ค่าเข้ากะบ่าย 40 บาท / กะดึก 100 บาท
 • สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน 40 บาท / ค่าอาหารโอที 30 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
 • ค่าดูแลรักษาสุขภาพ
 • เบี้ยขยัน 400 บาท/500 บาท/1,000 บาท
 • ปรับเงินขึ้นประจำปี
 • แจกทองตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 ปี
 • ประบตำแหน่งตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ
 • เงินปฎิบัติงานสม่ำเสมอทั้งปี 3,000 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
(ทุกตำแหน่ง “รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มี และ ยื่นหลักฐานการสมัคร ข้อ 1-5 ครบเท่านั้น”)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบผ่านการคัดเลือกทหาร 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
 • สำเนาใบผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

สามารถสมัคร หรือ ส่งรายละเอียด ได้ที่นี่

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
เลขที่ 214 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร 0-3720-8730-4 ต่อ 121 โทรสาร 0-3720-8736

สมัครได้ที่ป้อม รปภ. หน้าบริษัท ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 วันจันทร์ – วันศุกร์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-627-501 ต่อ 100 , 121 , 104

 

Comments are closed.